Website Banner
 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
มกอช.
สวพ.1
สวพ.6
กระทรวงพาณิชย์
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการ
ส่งออก
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
ศูนย์บริการส่งออก
แบบเบ็ดเสร็จ
ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์
ไทยฟรุ๊ตส์ออนไลน์
กรมอุตุนิยมวิทยา
ธนาคารแห่งประเทศไทย
จำนวนผู้ชม
Free Web Counters
 
เรียนที่ไหนดี
'หลักสูตรนำเข้าส่งออก'
บทความ
ที่น่าสนใจ
 
   
   

          เป็นวิชาที่น่าสนใจมาก เพราะเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนรู้แล้ว ก็สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง

          หลักสูตรนำเข้าส่งออกชิปปิ้ง เป็นวิชาที่น่าสนใจมาก เพราะเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนรู้แล้ว ก็สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่น
 
1.สำหรับคนที่กำลังหางานทำ โดยเฉพาะกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้คุณก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่น ถ้ามีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณก็สามารถนำไปใช้ได้ทันที ไม่ ว่าจะสมัครงานที่ธนาคารฝ่ายต่างประเทศก็ดี สมัครงาน บริษัทนำเข้าส่งออกก็ดี-บริษัทชิปปิ้งก็ดี บริษัทเรือหรือบริษัทสายการบินในส่วนการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศทางอากาศก็ดี มีโอกาสสูงที่คุณจะได้ งานทำ
 
2.สำหรับคนที่พอจะมีเงินทุนและสนใจธุรกิจนำเข้าส่งออก เป็นโอกาสดีเช่นกันที่ควรจะเรียนรู้ เมื่อเรามีโอกาส และพร้อมจะทำธุรกิจนำเข้าส่งออก เราก็สามารถเริ่ม ได้ทันทีเพราะบางครั้งมีโอกาสมาถึงแต่เราไม่มีความรู้ ธุรกิจนำเข้าส่งออกเลยก็อาจจะเสียโอกาสที่ดีไปได้
 
3.นอกจากนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการมีอาชีพอิสระหรือเป็น เจ้าของกิจการบริษัทชิปปิ้งเล็กๆ เพื่อจะได้เติบใหญ่ ในอนาคตก็สมควรอย่างยิ่งที่จะลงทุนเรียน เพราะการมี กิจการบริษัทชิปปิ้งนั้นใช้เงินลงทุนไม่มากนัก
 
4.สำหรับกิจการที่ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกอยู่แล้ว หากพนักงานของคุณได้เรียนรู้แล้วย่อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการประหยัดค่าใช้จ่ายและรู้ขั้นตอนการนำเข้าส่งออกและชิปปิ้งได้อย่างครบ วงจร ย่อมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่องค์กรนั้น
 
5.ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการ รายเดิม รายใหม่ ผู้สนใจทั่วไป ธุรกิจ SMEs ก็สามารถมาหาความรู้ได้
 
เนื้อหาของหลักสูตรนำเข้าส่งออกและชิปปิ้ง มีรายละเอียดดังนี้
 
   เริ่มจากการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเริ่มธุรกิจส่งออก ว่าเราจะเริ่มต้นธุรกิจนำเข้าส่งออกอย่างไรดี เรามีวิธีการหาลูกค้าในต่างประเทศอย่างไร หากตกลงซื้อขายเราจะทำสัญญาซื้อขายอย่างไร จึงไม่เสียเปรียบ การเสนอราคามีกี่รูปแบบ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ตัวแปรในการกำหนดราคาวิธีการคำนวณเสนอราคาส่งออก การคำนวณค่าขนส่งทั้งทางทะเลและทางอากาศ, เอกสารการค้าระหว่างประเทศที่ควรทราบและสาระสำคัญการชำระเงินระหว่างประเทศ และความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง
 
   ระบบธนาคารทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารขาย ตั๋วขึ้นเงินและการไล่เบี้ยการทำผิดเงื่อนไขแอลซี Discrepancy สินเชื่อเพื่อการนำเข้าส่งออก Packing Credit and Trust Receipt และสาระสำคัญที่ควรทราบประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแอลซีฉบับ 600 และเทอมการค้าสากลล่าสุดปี 2010
 
   การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีผลกระทบต่อผู้นำเข้าและผู้ส่งออกกฎหมายศุลกากรและพิกัดอัตราศุลกากรที่ ต้องการทราบการเดินพิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินชดเชย จากการส่งออก 19 ทวิคลังสินค้าฑัณฑ์บน Re-export, BOI, นิคมอุตสาหกรรม
 
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่...
สถาบันศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศสาทร (EXIM ACEDEMY)
โทร. 02-6739186-9, 087-9173800
ติดต่อคุณวรรณ ได้ทุกวัน ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์


                                 ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์ วันที่ 16-12-2556

                                                
 
   
        
      
 
   
        


 
 
Current Pageid = 10